ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

  • REÎNSCRIERILE Sunt reînscriși copiii care au frecventat grădinița în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.
  • Perioada de desfășurare a etapei de reînscriere: 06.06.2023-14.06.2023

AFIȘAREA REZULTATULUI ȘI A NUMĂRULUI DE LOCURI LIBERE DUPĂ FINALIZAREA ETAPEI DE REÎNSCRIERI – 14.06.2023, ORA 14:00

  • ÎNSCRIERILE pentru anul școlar 2023-2024 se vor derula începând cu data de 15.06.2023 astfel:

15 iunie – 30 iunie 2023 Etapa I

  • 15 iunie – 20 iunie 2023 – Colectarea și procesarea cererilor – tip de înscriere și documentele depuse de părinți/reprezentanții legali. În această etapă se derulează trei faze, după cum urmează:
  • Faza 1 – 15 iunie- 20 iunie 2023 — se evaluează cererile-tip de înscriere de la

unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;
Faza a II- a – 21 iunie- 26 iunie 2023 -se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse;

  • Faza a III-a 27 iunie- 30 iunie 2023 – se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere

AFIȘAREA REZULTATULUI ȘI A NUMĂRULUI DE LOCURI LIBERE RĂMASE DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERI 30 IUNIE 2023 ORA 14:00

03 iulie – 18 iulie 2023 Etapa a II- a

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Faza 1 – 03 iulie – 06 iulie 2023 – se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;

Faza a II- a – 07 iulie – 12 iulie 2023se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse;

Faza a II- a – 13 iulie – 18 iulie 2023se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra în evaluare, pe locurile rămase libere, în etapa de ajustări, la solicitarea părinților/reprezentanților legali.

AFIȘAREA REZULTATULUI ȘI A NUMĂRULUI DE LOCURI LIBERE RĂMASE DUPĂ A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERI 18 IULIE 2023 ORA 14:00

ETAPA DE AJUSTĂRI 20 august- 30 august 2023

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii: — copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani; — copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE; — copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art. 23 alin (11) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;

d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv, grupa mare, grupa mijlocie, grupa mică, cu respectarea legislației în vigoare.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE:

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;

b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);

f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:

(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE:

Dosarele de înscriere se depun la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 16 , Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 143, Alba Iulia , începând cu data de 15.06.2023.

LUNI – JOI în intervalul orar 08:00 – 18:00

VINERI în intervalul orar 08:00 – 17:00

În perioada depunerii dosarelor de înscriere, nu se ține cont de ordinea depunerii dosarelor.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 143 are arondate două structuri: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, Str. Livezii, Nr. 41 și GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂBANȚ, Str. Mureșului, Nr. 136.

CAPACITATEA GRĂDINIȚEI ESTE DE 10 GRUPE DE PREȘCOLARI

  • GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 – 5 GRUPE DE PROGRAM PRELUNGIT
  • GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 – 2 GRUPE DE PROGRAM PRELUNGIT
  • GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂBANȚ – 3 GRUPE DE PROGRAM PRELUNGIT

Grădinița dispune de toate avizele necesare desfășurării în condiții optime și de siguranță a activităților instructiv-educative.

Locuri disponibile după etapa de reînscriere

G.P.P. NR. 16 – 3 grupe mari program prelungit – 1 loc

– 1 grupă milocie program prelungit –0 locuri

– 1 grupă mică program prelungit – 23 locuri

G.P.P NR. 14 – 1 grupă milocie program prelungit – 1 loc

– 1 grupă mică program prelungit – 23 preșcolari

G.P.N. Bărăbanț -1 grupă mare program prelungit – 0 locuri

– 1 grupă milocie program prelungit – 0 locuri

– 1 grupă mică program prelungit – 23 preșcolari

Informații suplimentare puteți obține la următoarele numere de telefon:

0258/815596 / 0731308639 sau la sediul grădiniței.

Director,

Prof, Colceriu Violeta Crinela

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *