Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16 Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea în incinta Colegiului Tehnic ,, Alexandru Domşa,, , situat pe strada Tudor Vladimirescu nr. 143, din anul 2003.

            Unitatea a fost înfiinţată în 1.09.1982, fiind tutelată de Consiliul Local şi sub patronajul fabricii Refractara, Alba Iulia, până în anul 1990 când a fost preluată de ISJ Alba, este finanţată de la bugetul de stat, precum şi din fondurile primăriei. De la înfiinţare şi până în prezent , grădiniţa şi-a desfăşurat activitatea în mai multe locaţii.

            Grădiniţa are un efectiv de 120 de preşcolari înscrişi la cele  5 grupe, din care 3 grupe de program prelungit şi 2 grupe de program normal.

            Începând cu anul şcolar 2006-2007 instituţiei , i-au fost arondate două structuri:

 • Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14, str. Livezii, nr. 41 cu un număr de 47 de preşcolari repartizaţi în două grupe de program prelungit.
 • Grădiniţa cu Program Normal Bărăbanţ, str. Mureşului, nr. 136 A cu un număr de 70 de preşcolari repartizaţi în 3 grupe, 2 grupe de program prelungit şi o grupă de program normal.

Dotarea şi întreţinerea a fost susţinută financiar în principal de Consiliul Local. Grădiniţa beneficiază de mobilier nou şi modern, adecvat vârstei, mijloace de învăţământ specifice,  echipamente audio-vizuale care asigură cadrul necesar instruirii şi educării copiilor la un înalt nivel.

 Personalul didactic încadrat în unitate este permanent preocupat de perfecţionarea activităţii didactice în scopul asigurării unui învăţământ de calitate de care să beneficieze toţi copiii conform dorinţelor şi aptitudinilor lor.

Proiectarea activităţilor manageriale se bazează pe diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie.

RESURSE MATERIALE

Grădiniţa noastra dispune de :

 • 10 săli de clasă dotate cu mobilier corespunzator nivelului de învatamant;
 • vestiare, 
 • grupuri sanitare ,
 •  săli de mese (mâncarea este servită în regim de catering)
 • cabinet medical,
 •  izolator
 • 2 birouri; calculatoare, internet, telefon/fax,
 • Ecran de proiecţie şi videoproiectoare în fiecare sală de grupă
 • Imprimante în fiecare sală de grupă
 • Flipcharturi
 • Jocuri şi jucării adecvate grupelor de vârstă
 • Materiale didactice atractive de calitate
 • Echipamente sportive
 • Auxiliare didactice
 • Costume populare

Sălile de grupă sunt amenajate pe sectoare de activitate, iar grupele de copii sunt persoanlizate de fiecare educatoare in parte. Pocesul instrutiv-educativ se bazeaza pe principiile didacticii moderne, are in centru atentiei copilul cu nevoile si aspiratiile sale, formarea personalitatii autonome si creative a copiilor.
            Curtea grădiniței este amenajată pentru joacă şi recreare, cu spații verzi și măsuțe cu umbreluțe, pentru derularea unor activități în aer liber, topogan, căsuţe, băncuţe, diverse articole pentru joacă . Pentru siguranţa copiilor avem montate sisteme de supraveghere video .
           Grădiniţa noastră oferă un mediu prielnic, siguranţă, confort psihic şi suportul afectiv de care copiii au nevoie, sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, îi dezvoltă capacitatea de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi îl ajută să-şi formeze o imagine de sine pozitivă. 

RESURSE UMANE

Preocuparea permanentă a cadrelor didactice din grădiniţa noastră, este aceea de a adapta activităţile particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia. Îmbinând experienţa cu profesionalismul, devotamentul pentru nobila meserie de educator, cadrele didactice din grădiniţa noastră cât şi personalul nedidactic au făcut din dragostea faţă de copii o vocaţie, acceptând că binele copilului este menirea lor în viaţă.

Conducerea unităţii:

DIRECTOR, Prof. Colceriu Violeta Crinela

Grad de acoperire cu personal calificat 100%

Educatoare titulare – 16

Personal didactic auxiliar- 3

Personal nedidactic – 12

Consilier şcolar – 1

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 – 5 GRUPE

GRUPE DE PROGRAM PRELUNGIT

GRUPA MICĂ ,, STELUŢELOR,,- Educatoare Adam Rodica, Miclea Alexandra

GRUPA MIJLOCIE ,, FLORILOR,, -Educatoare Takacs Minodora, Oneţ Cosmina

GRUPA MARE ,, ALBINUŢELOR,, – Educatoare Popa Adela , Olar Ioana

GRUPE DE PROGRAM NORMAL

GRUPA MARE,, PITICILOR,, – Educatoare Ladea Magdalena

GRUPA MARE,, FLUTURAŞILOR,, – Educatoare Damian Mariana

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 -2 GRUPE

GRUPE DE PROGRAM PRELUNGIT

GRUPA MICĂ- Educatoare Voicu Cornelia, Cimpoeş Maria

GRUPA MIJLOCIE – Educatoare Vintilă Ana, Coltor Ana

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂBANŢ – 3 GRUPE

GRUPE DE PROGRAM PRELUNGIT

GRUPA MICĂ – Educatoare Zachiu Ancuţa

GRUPA MARE  – Educatoare Voicu Ramona, Suciu Maria

GRUPA DE PROGRAM NORMAL

GRUPA MIJLOCIE – Educatoare Fodor Magdalena

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

MOTTO

,, Fericit este copilul care întâlneşte în fiecare etapă a drumului său pe educatorul capabil să-i insufle treptat forţa şi elanul necesar îndeplinirii destinului său ca om,,

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16 , oferă un învăţământ de calitate prin:

Curriculumul naţional pentru învăţământul preşcolar

 • Activităţi de învăţare pe domenii experienţiale
 • Activităţi de dezvoltare personală
 • Jocuri şi activităţi alese

Activităţi pe domenii experienţiale:

 • DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE ( DLC)
 • DOMENIUL ŞTIINŢĂ (DS)
 • DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE ( DOS)
 • DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV (DEC)
 • DOMENIUL PSIHO-MOTRIC (DPM)

Activităţi de învăţare:

 • Educarea limbajului
 • Cunoaşterea mediului
 • Activitate matematică
 • Educaţie pentru societate
 • Educaţie artistico-plastică
 • Activitate practică
 • Educaţie muzicală
 • Educaţie fizică

Activităţi opţionale

,, În lumea poveştilor,,

,, Educaţie pentru sănătate,,

,, Antrenament grafic,,

,,Căsuţa fermecată cu emoţii,,

,,Bunele maniere pentru cei mici,,

        Proiecte educaţionale

,, Să citim pentru mileniul III ,,

,, Ecogrădiniţa,,

,, Kalokagathia,,

,, De la joc… la educaţie financiară,,

Activităţi extracurriculare

 • Vizite
 • Plimbări
 • Excursii
 • Concursuri
 • Serbări
 • Voluntariat
 • Parteneriate cu diverse instituţii ( Poliţia Alba Iulia, Detaşamentul de pompieri Alba Iulia, Biblioteca Judeţeană ,, Lucian Blaga,, ,Direcţia de Sănătate Publică Alba, Biserica, Colegiul Tehnic ,, Alexandru Domşa,, , Cabinet veterinar, Cabinet stomatologic, Teatrul de păpuşi ,,Prichindel,, Alba)

Concursuri organizate de gradinita noastra

,, Mihai Eminescu,, – Concurs Local

,, Micii Pietoni,, – Concurs Judetean ,,Mugurasi de primavara,,- Concurs de creatie artistico- plastica